1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vergoedingen en Tarieven

 

Vergoeding dieetadvisering

  • Er zit 3 uur dieetadvisering in het basispakket (180 minuten per persoon per jaar).
  • Dit valt wel onder het verplichte eigen risico van 385 euro, tenzij u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar
    Voor kinderen onder 18 jaar geldt geen eigen risico.
  • Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Diëtistenpraktijk VIP heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De factuur wordt dan ook rechtstreeks gestuurd naar de zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Daarnaast is dieetadvisering soms opgenomen in de zogenaamde ketenzorg. In de regio Raalte bestaat de ketenzorg voor Diabetes, COPD en CVRM. Vraag uw huisarts, praktijkondersteuner of diëtist of dit ook voor u geldt. Bij een ketenzorg krijgt u de dieetbehandeling vergoed zonder dat het ten koste gaat van het eigen risico.


Ook zonder verwijsbrief!

De diëtist direct toegankelijk (DTD). Dat wil zeggen dat u zonder verwijsbrief van de (huis)arts naar een diëtist kunt. De diëtist van VIP heeft hiervoor een speciale scholing voor gevolgd en mag zonder verwijzing werken. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien of uw zorgverzekeraar ook de directe toegankelijkheid erkent. Zo niet dan kunt u bij uw (huis)arts om een verwijzing vragen.

 

Kosten en behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

1) Contacttijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent

2) Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van voedingskundige, diëtetische, medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding, regelen van drinkvoeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een eerste consult bestaat bijna altijd uit contacttijd en een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartier

Onderstaand de tijden en de tarieven*:


EERSTE CONSULT: € 91,25 -  109,50

60 -75  minuten + individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten


VERVOLG CONSULT: € 36,50 -  54,75

30 - 45 minuten + individueel dieetvoorschrift 15 of 30 minuten


VERVOLG KORT CONSULT: € 18,25
15 minuten


TELEFONISCH CONSULT: € 18,25
15 minuten


EMAIL CONSULT OF VOEDINGSBEREKENING: € 18,25
15 minuten


EXTRA TOESLAG HUISBEZOEK: € 20,00


* Dietistenpraktijk VIP houdt de tarieven van uw zorgverzekeraar aan en kunnen dus afwijken van bovenstaande. Deze tarieven worden gehanteerd wanneer u extra consulten (boven de 3 behandeluren uit de basis) wilt afnemen of uw voedingsvraag valt niet onder dieetzorg.

 

Verhindering

U kunt per telefoon of mail afmelden bij verhindering. Graag 24 uur van te voren. Voor het niet komen opdagen bij verhindering zonder afmelding kan de helft van de consulttijd aan u doorberekend worden.  Ook indien u afmeldt om de behandeling te stoppen dient u rekening te houden met het feit dat de diëtist verplicht is een eindrapportage te sturen aan de verwijzer. Er wordt dan een kwartier direct consulttijd berekend.

.